Přihlášení

X
Jméno
Heslo

Akce - Firemní akce

ŠKOLA PLAVÁNÍ jaro 2024

V bazénu Léčebného a rehabilitačního centra v Opavě na Englišově ulici probíhá Škola plavání a her ve vodě pro děti prvních až pátých tříd, jehož cílem je nejen prohlubování a zdokonalování plaveckých dovedností zábavnou formou, ale také zlepšení fyzické kondice dětí a utužení jejich zdraví. Stěžejní důraz je kladen na získání základních plaveckých dovedností a zvládnutí základů plaveckého stylu kraul a prsa. Doplňkem jsou pak drobné hry a soutěže, které činí výuku nejen pestřejší a zábavnější, ale obohacují ji o další plavecké dovednosti.

Plavání je jedním z nejpřirozenějších lidských pohybů a má velké preventivní účinky v boji s civilizačními chorobami dneška – jako jsou nadváha, oslabení imunitního systému, svalové dysbalance a z toho plynoucí skoliózy a podobně. V neposlední řadě je našim cílem také to, aby děti získaly kladný vztah k plavání, vodě a kurz pro ně byl příjemnou, veselou a zábavnou součástí jejich týdenního rozvrhu.

Jednotlivé lekce:

Kurz A  – vždy úterý  – od 15:30 do 16:40 hodin  — první lekce 19. března 2024

Kurz B  – vždy v úterý  – od 17:00 do 18:10 hodin  — první lekce 19. března 2024

Kurz A  – vždy čtvrtek  – od 15:30 do 16:40 hodin  — první lekce 21. března 2024

Škola plavání bude probíhat od března do června 2024, první lekce proběhnou

Každá lekce se skládá z 55 minutového pobytu v bazénu a 10 minutového prohřátí dětí v sauně na závěr lekce. Sraz dětí je vždy v 15:20, respektive 16:50 ve vestibulu Léčebného a rehabilitačního centra. Předání dětí rodičům je v 16:40 resp. 18:10 hodin tamtéž. Upozorňujeme rodiče, že z hygienických důvodů nebude rodičům umožněn vstup do šaten LRC

Děti budou mít s sebou plavky, osušku a přezůvky do bazénu. Doporučujeme vlastní plavecké brýle (možno u nás zapůjčit). V případě zdravotních problémů, prosíme, o upozornění lektora před začátkem lekce. Jeden běh kroužku obsahuje 14 lekcí a jeho cena je stanovena na 2100 Kč. V ceně je zahrnuta práce lektorů, zapůjčení plaveckých pomůcek a 14 vstupů do bazénu a sauny – 13 ŘÁDNÝCH LEKCÍ + 1 NÁHRADNÍ TERMÍN (další náhradní termíny nemůžeme z provozních důvodů poskytnout).

Případné dotazy a kontakt na nás:

Jaroslav Kubík: 602 835 593 nebo recepce LRC 553 760 531

Těší se na Vás a Vaše děti akreditovaní školitelé Jaroslav Kubík Dis. a kolektiv


Bazén

Bazén

Bazén

GDPR - Oznámení pacientům

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnou, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je statutární zástupce tohoto zdravotnického zařízení.


© Copyright 2008 JR Soft s.r.o.