Přihlášení

X
Jméno
Heslo

Akce - Firemní akce

Škola plavání PODZIM 2020

V bazénu Léčebného a rehabilitačního centra v Opavě na Englišově ulici probíhá Škola plavání a her ve vodě pro děti prvních až pátých tříd, jehož cílem je nejen prohlubování a zdokonalování plaveckých dovedností zábavnou formou, ale také zlepšení fyzické kondice dětí a utužení jejich zdraví. Stěžejní důraz je kladen na získání základních plaveckých dovedností a zvládnutí základů plaveckého stylu kraul a prsa. Doplňkem jsou pak drobné hry a soutěže, které činí výuku nejen pestřejší a zábavnější, ale obohacují ji o další plavecké dovednosti.

Plavání je jedním z nejpřirozenějších lidských pohybů a má velké preventivní účinky v boji s civilizačními chorobami dneška – jako jsou nadváha, oslabení imunitního systému, svalové dysbalance a z toho plynoucí skoliózy a podobně. V neposlední řadě je našim cílem také to, aby děti získaly kladný vztah k plavání, vodě a kurz pro ně byl příjemnou, veselou a zábavnou součástí jejich týdenního rozvrhu.

Jednotlivé lekce:

Kurz A  – vždy úterý  – od 15:30 do 16:40 hodin  — první lekce 8.září 2020

Kurz B  – vždy v úterý  – od 17:00 do 18:10 hodin  — první lekce 8.září 2020

Kurz C  – vždy ve čtvrtek  – od 15:30 do 16:40 hodin  — první lekce 10.září 2020

Škola plavání bude probíhat od konce ZÁŘÍ do PROSINCE 2020

Každá lekce se skládá z 55 minutového pobytu v bazénu a 10 minutového prohřátí dětí v sauně na závěr lekce. Sraz dětí je vždy v 15:20, respektive 16:50 ve vestibulu Léčebného a rehabilitačního centra. Předání dětí rodičům je v 16:40 resp. 18:10 hodin tamtéž. Upozorňujeme rodiče, že z hygienických důvodů nebude rodičům umožněn vstup do budovy LRC

Děti budou mít s sebou plavky, osušku a přezůvky do bazénu. Doporučujeme vlastní plavecké brýle (možno u nás zapůjčit). V případě zdravotních problémů, prosíme, o upozornění lektora před začátkem lekce. Jeden běh kroužku obsahuje 14 lekcí a jeho cena je stanovena na 1600 Kč. V ceně je zahrnuta práce lektorů, zapůjčení plaveckých pomůcek a 14 vstupů do bazénu a sauny – 13 ŘÁDNÝCH LEKCÍ + 1 NÁHRADNÍ TERMÍN (další náhradní termíny nemůžeme z provozních důvodů poskytnout).

Případné dotazy a kontakt na nás:

Jaroslav Kubík: 602 835 593

Kancelář LRC – paní Skopalová: 553 760 532

Děti z přerušeného jarního kurzu mají automaticky rezervováno místo v podzimním kurzu. Prosíme, potvrďte účast v kurzu

Těší se na Vás a Vaše děti akreditovaní školitelé Jaroslav Kubík Dis. a kolektiv


Bazén

Bazén

Bazén

GDPR - Oznámení pacientům

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnou, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je statutární zástupce tohoto zdravotnického zařízení.


© Copyright 2008 JR Soft s.r.o.